Cytrusowa

47 tekstów – auto­rem jest Cyt­ru­sowa.

Roz­syp szczęście, a poz­biera się samo. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 sierpnia 2017, 17:44

Uda­wane szczęście nie pachnie. 

myśl dnia z 25 lipca 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 24 lipca 2017, 01:08

Nie kocha ten, kto nie ma na miłość czasu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 maja 2017, 21:10

Człowiek cho­wa " się " głęboko. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 31 marca 2017, 18:17

Des­pa­rac­ja : co tu jeszcze wy-myśli-ć, żeby rzu­cić się w oczy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 października 2016, 23:48

Wy­daje ci się, że jes­teś błys­kotli­wy, a to głupo­ta two­ja błyszczy. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 13 lutego 2016, 23:59

Niektórym wy­da­je się, że są od­ważni, a to frus­trac­ja, głupo­ta i gniew pcha ich na os­trze noża. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 lutego 2016, 23:53

To, że trzy­masz w ra­mionach jeszcze nie znaczy, że kochasz. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 stycznia 2016, 20:19

Kto chce odejść nap­rawdę, od­chodzi w ciszy.
Kto ogłasza to całemu światu
- pro­si o " zos­tań ". 

myśl
zebrała 52 fiszki • 11 stycznia 2016, 23:55

Pot­ra­fimy obejść się bez ludzi, trud­niej obejść się bez człowieka. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 5 grudnia 2015, 23:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cytrusowa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 sierpnia 2017, 09:10Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Rozsyp szczęście, a poz­biera [...]

15 sierpnia 2017, 17:47kirke13 sko­men­to­wał tek­st Rozsyp szczęście, a poz­biera [...]

25 lipca 2017, 19:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Udawane szczęście nie pachnie.  

25 lipca 2017, 18:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Udawane szczęście nie pachnie.  

25 lipca 2017, 14:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Udawane szczęście nie pachnie.  

24 lipca 2017, 06:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Udawane szczęście nie pachnie.  

24 lipca 2017, 06:20yestem sko­men­to­wał tek­st Udawane szczęście nie pachnie.  

24 lipca 2017, 01:02Cytrusowa sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

28 maja 2017, 21:07Grafit sko­men­to­wał tek­st Nie kocha ten, kto [...]

28 maja 2017, 16:52Sunelli sko­men­to­wał tek­st Nie kocha ten, kto [...]